KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Monika Paulina Sobień, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Paulina Sobień Agencja Artystyczno – Dziennikarska „MONA PRESS”, ul. Jagiellońska 64/22, 03 – 468 Warszawa (NIP 7962676684).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).
 3. Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator wskazuje co następuje:
  1. Dane osobowe przekazane przez Administratorowi są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO, tj. na podstawie zgody, w celu realizacji wywiadów oraz dla celów marketingowych (subskrypcja newslettera) oraz dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  2. Dane osobowe przekazane Administratorowi będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Podanie danych osobowych przez jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie wywiadu lub korzystanie z usługi newslettera.
  7. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.