Andrzej Saramonowicz o „Pokraju”

Wierzę w polskość niemiałkomyślną

Ryszard Kalisz

W domu jestem pantoflarzem

Robert Biedroń

Ludzie chcą mnie przytulać