W sprawach współpracy wydawniczej i promocyjnej portalu WeMen, prosimy pisać na adres:
wemenmagazine@wemen.pl