Janusz Majewski

Albo będę cierpiał, albo będę walczył

Karol Nienartowicz

W wielu przypadkach to mogłoby się skończyć rozwodem