Michał Czernecki i Monika Sobień

Wybrałem życie

Andrzej Saramonowicz o „Pokraju”

Wierzę w polskość niemiałkomyślną

Grzegorz Kramer

Jedynym sensem jest miłość

Michał Czernecki

Pokusom ulegałem

Janusz Majewski

Albo będę cierpiał, albo będę walczył

Grzegorz Małecki

Jak nie ma obok kobiet, to trzeba iść do domu