Janusz Majewski

Albo będę cierpiał, albo będę walczył