Piotr Cyrwus

Mam się spowiadać czy chwalić?

Wojciech Modest Amaro

To miłe – zrobić coś historycznego