Tomasz Jastrun

Nie boję się śmierci, boję się umierania