Janusz Czapiński

Najważniejsze to sobie nie szkodzić

Jacek Santorski

Nie dążę już do szczęścia, ale do dobrych doznań

Grzegorz Kramer

Jedynym sensem jest miłość

Chris Niedenthal

Już nie muszę być neutralny

Jacek Dubois

Nie każdego bym bronił

Dawid Hemke

Do dziwnych pomysłów nie trzeba mnie namawiać

Józef Jethon

Stres? To nie jest właściwe słowo

Ryszard Witczak

Czego się pani boi w lesie?

Dmytro Gurnicki

Nagość jest tematem, nie pretekstem do czegoś więcej

Ks. Kazimierz Sowa

Po pierwsze, jestem facetem